Arbejdet i FORSKNING+KOMMUNIKATION er formuleret i tre hovedprojekter med udformningen af byens rum og liv som omdrejningspunkt. Projekterne har en undersøgende og udfordrende tilgang, der lægger vægt på en tværfaglig udveksling. De tre hovedprojekter søger at skabe praktisk viden om byrumsudvikling ved at involvere planlæggere, kommuner, rådgivere og andre med interesse i udvikling af byens rum.

 

Byens rum som udviklingsstrategi
Realdania-projekt.


Byens rum som udviklingsstrategi afdækker, hvordan strategier for byens rum kan fungere som katalysator for udviklingen af 'den gode by', det være sig socialt, kulturelt eller arkitektonisk. Læs mere

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Fremtidens Campusområder
Udviklingsprojekt for Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Fremtidens Campusområder – fra Den Akademiske Landsby til Urban Universitetshub giver et overblik over internationale og nationale campusområder, fremanalyserer potentialer ved landets campusområder og formulerer et idékatalog til opkvalificeringen af de danske campusområder. Læs mere

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Det performativt æstetiske byrum
Erhvervs-ph.d. med RUC som akademisk samarbejdspartner.

Projektet undersøger det performativt æstetiske byrum i forhold til byudvikling. Projektet ser på sammenhængen mellem den æstetiske udformning af byrummet og de oplevelser og erfaringer, der finder sted i det. Målet er at fremanalysere byrummets æstetiske kvaliteter som en specifik byudviklingsstrategi. Læs mere

 

 

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk