Arbejdet i FORSKNING+KOMMUNIKATION er formuleret i tre hovedprojekter med udformningen af byens rum og liv som omdrejningspunkt. Projekterne har en undersøgende og udfordrende tilgang, der lægger vægt på en tværfaglig udveksling. De tre hovedprojekter søger at skabe praktisk viden om byrumsudvikling ved at involvere planlæggere, kommuner, rådgivere og andre med interesse i udvikling af byens rum.

 

Projektbeskrivelse

”Fremtidens Campusområder – fra den akademiske landsby til urban universitetshub” giver et samlet overblik over campusområder i udlandet og herhjemme og udvikler et idekatalog, der kan bruges til at videreudvikle og fremtidssikre de nationale campusområder.
Målet med udviklingsprojektet er at analysere, hvordan samlokalisering af beslægtede fag og enheder i campusområder kan bidrage til at opfylde regeringens målsætninger på universitetsområdet. Udviklingsarbejdet  har resulteret i et paradigmatisk redskab, der er robust overfor fremtidige behov i forhold til bygningsstruktur, flydende faggrænser, nye former for social interaktion, nye læringsformer og et ændret samspil i forskningen.

”Fremtidens Campusområder” er iværksat af Universitets- og Bygningsstyrelsen.

 

Download rapporten

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilknyttede personer

Projektleder:

Helle Juul, Arkitekt MAA, Ph.d.

Projektmedarbejder:

Rikke Kirstine Larsen, Arkitekt MAA

 

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk