Arbejdet i FORSKNING+KOMMUNIKATION er formuleret i tre hovedprojekter med udformningen af byens rum og liv som omdrejningspunkt. Projekterne har en undersøgende og udfordrende tilgang, der lægger vægt på en tværfaglig udveksling. De tre hovedprojekter søger at skabe praktisk viden om byrumsudvikling ved at involvere planlæggere, kommuner, rådgivere og andre med interesse i udvikling af byens rum.

 

Projektbeskrivelse
Projektet er et erhvervs ph.d.-projekt forankret hos JUUL | FROST Arkitekter og med Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring på RUC som akademisk samarbejdspartner.


Projektet ser på det æstetiske byrum som en strategi for byudvikling. Projektet undersøger, hvilke sammenhænge, der er, mellem den æstetiske, fysiske udformning af byrummet, de oplevelser og erfaringer, der finder sted i det samt de sociale livsformer, der anvender det. Overordnet set er målet at fremanalysere byrummets æstetiske kvaliteter som en specifik byudviklingsstrategi.

Arkitektbranchens første ErhvervsPhD er en realitet
Fredag d. 28. januar 2011 fik Kristine Samson tildelt PhD-graden for afhandlingen Det performativt æstetiske byrum. Læs pressemeddelelsen her


Download Det performativt æstetiske byrum

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilknyttede personer

Ph.d.

Kristine Samson, cand.mag. i moderne kultur

Erhvervsvejleder

Helle Juul, arkitekt MAA, ph.d.

Universitetsvejleder

John Pløger, lektor, dr.art., Roskilde Universitet

Bivejleder

Troels Degn Johansson, lektor, Danmarks Designskole

 

 

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk