Arbejdet i FORSKNING+KOMMUNIKATION er formuleret i tre hovedprojekter med udformningen af byens rum og liv som omdrejningspunkt. Projekterne har en undersøgende og udfordrende tilgang, der lægger vægt på en tværfaglig udveksling. De tre hovedprojekter søger at skabe praktisk viden om byrumsudvikling ved at involvere planlæggere, kommuner, rådgivere og andre med interesse i udvikling af byens rum.

Formål

Byens rum som udviklingsstrategi afdækker, hvordan strategier for byens rum kan fungere som katalysator for udviklingen af 'den gode by', det være sig socialt, kulturelt eller arkitektonisk.

Projektet fokuserer både på teoretiske studier og metoders praktiske anvendelighed. Vi ser på byens rum som transformator for både økonomisk og kulturel forandring.


Perspektiv
Den tværfaglige dialog mellem arkitekter, geografer, sociologer, etnologer og kunstnere er en nødvendig forudsætning for en kreativ udvikling af byens rum. Projektet dyrker denne dialog i sit udviklingsarbejde, blandt andet ved seminarer og inspirationsmøder, hvor forskere, rådgivere og praktikere byder ind med deres specifikke viden. Yderligere sikrer den tværfagligt sammensatte medarbejdergruppe, at den tværfaglige optik gennemstrømmer projektet fra starten.

Formidling
En række inspirationsmøder og seminarer vil skabe grobund for inspiration, både indadtil og udadtil.

I forbindelse med projektet bliver der udgivet to antologier, der favner den tværfaglige tilgang og sætter standarder og spor for arbejdet med strategier for byrum. Derudover fungerer projektets tænketank som ressourcenetværk og bidrager til de faglige diskussioner.

Projektet har resulteret i to bogudgivelser.

Download Byens rum 1 - Det fremmede i det kendte

Download Byens rum 2 - Det kendte i det fremmede

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilknyttede personer

Helle Juul, projektleder, arkitekt MAA, ph.d.

John Pløger, akademisk partner, bysoiciolog, dr.art.

Mikkel Klougart, cand.mag. i etnologi

Rikke Kirstine Larsen, arkitekt MAA

Kristine Samson, cand.mag. i moderne kultur

Pawel Antoni Lange, cand.mag. i moderne kultur/HA

Læs mere

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tænketank

Mats Olsson, arkitektrådgiver, tidligere stadsbyggnadsdirektör i Malmö

Peter Hanke, dirigent. Stifter af Exart Performances.

Bert Mulder, lektor på Haag Universitet, leder og grundlægger af eScociety.

Læs mere her

 

 

 

 

 

 

 

 

Byens rum som udviklingsstrategi

er officielt forskningstema for

European Cultural Parliament.

 

 

 

Byens rum som udviklingsstrategi

er finansieret af Realdania.

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk