Det performativt æstetiske byrum

Det er nu muligt at downloade Kristine Samsons ErhvervsPhD-afhandling, ”Det performativt æstetiske byrum”. Download afhandlingen her.

Byens rum 1 og 2 til download
Så ligger Byens Rum 1 – Det fremmede i det kendte og Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede som webud-givelser. Download bøgerne her.

The new library
10. februar holder Helle Juul oplæg om fremtidens bibliotek. Det finder sted på konferencen The New Library – design and function arrangeret af Helsinki stadsbibliotek. Læs mere her.

Arkitektbranchens første ErhvervsPhD er en realitet
Fredag d. 28. januar fik Kristine Samson tildelt PhD-graden for afhandlingen Det performativt æstetiske byrum. Projektet er udarbejdet i samarbejde JFA og Institut for Rum, Sted, Mobilitet og By på Roskilde Universitet. Læs pressemeddelelsen her


Helle Juul om byudvikling
Byggindustrin har interviewet Helle Juul om værdibaseret potentiale- planlægning. Læs interviewet her.


Forsvar af Erhvervs-PhD
28. januar 2011 forsvarer Kristine Samson sit ErhvervsPh.D.-projektet ”Det performativt æstetiske byrum” Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Institut for Rum, Sted, Mobilitet og By (RUC) og JFA. Se invitation til forsvaret her.


Interview i Tidningen Fastighetsaktien
I det seneste nummer af TF interviewes Helle Juul og Flemming Frost om campusudvikling og værdibaseret potentialeplanlægning. Læs interviewet her. Besøg TFs hjemmeside her.


ECP 2010 session
17. september holder Helle Juul oplæg på ECPs 2010 session, der finder sted i Athen. Emnet for sessionen er “Europe and it’s Greek Legacy” og Helle Juul undersøger, om man kan lære noget af de græske folkesamlinger, når urbanismens fremtidige udfordringer skal løses. Læs om ECP her.

Byens rum i P1 formiddag
14. juli var partner Helle Juul sammen med Anders Lund Hansen, adjunkt på Lunds Universitet, gæster i en særlig sommerudgave af P1 formiddag. De diskuterede hvordan man udvikler den gode by. Hør udsendelsen her.

Metropolis Laboratory 2010
28. – 30. juni løber Metropolis Laboratory 2010 af stablen i Dansehallerne på Carlsberg. Onsdag d. 30. juni holder Helle Juul oplæg om Byens rum som udviklingsstrategi. Læs mere her.

Byens rum i P1 Formiddag
29. marts kl. 9.09 er Helle Juul gæst hos Poul Friis i P1 Formiddag. Med udgangspunkt i ”Byens rum 2 – det kendte i det fremmede” debatterer de byudvikling og byplanlægning. Besøg P1 Formiddag. Læs mere om Byens rum 2 her.


JFA bag udviklingsstrategi for Hyllie Söderut
Malmø Stad har udvalgt JFA til 2. fase i parallelopdraget for Hyllies fremtidige udvikling mod syd. Læs presse-meddelelsen DK eller SE


Vidensbydel Nørre Campus
JFA er sammen med Lemming & Eriksson A/S og John Pløger prækvalificeret til projektkonkurrencen om at udvikle en vidensbydel på Nørre Campus. Læs mere her.

Byens rum 2 - Det kendte i det fremmede
28. januar udkommer Byens rum 2- Det kendte i det fremmede. Bogen er den seneste udgivelse under Byens rum som udviklingsstrategi, og stiller skarpt på hvordan tværfagligt baserede udviklingsstrategier kan fremtidssikre byens rum og skabe byliv. Læs mere her

DAC udstilling
JFA og ”Byens rum” udstiller på DAC i forbindelse med ud stillingen ”Rundt om hjørnet – tendenser i danske byrum”. Læs mere her. I den anledning har DAC lavet i et videointerview med Helle Juul. Se interviewet her.

Campusplanlægning for UCC
JFA er Professionshøjskolen UCCs rådgivere i forbindelse med udviklingen af nye campusområder. Læs pressemeddelelsen her.


Helhedsorienteret campus-planlægning
Mandag d. 24. august holder Helle Juul oplæg om helhedsorienteret campusplanlægning. Det sker på "Campus i fokus" konferencen, der finder sted på Tammerfors Universitet. Læs mere her. Læs mere om JFAs ”Fremtidens campusområder” her.

Aedes campus netværk i arkitekten
I Arkitekten #8 Skriver Byens rum om Aedes Campus netværk Berlin samt konferencen "Uddannelse af fremtidens arkitekt" Download artiklen her


Byens rum 1,5
Byens rum 1,5 er en digital artikelsamling, der består af 5 artikler. Artiklerne fokuserer på hvordan forskellige typer byrum påvirker det sociale felt. Download publikationen her.


Det Demokratiske byrum
27. maj arrangerede JFA workshop om Det demokratiske byrum. Det sker som en del af KITs LYSLYD projekt, som tegnestuen er samarbejdspartner på. Se programmet her. Læs mere om LYSLYD projektet her.


Campus og Studiemiljø
7. maj lancerede UBST bogen ”CAMPUS OG STUDIEMILJØ". JFA har bidraget med rapporten om fremtidens campusområder. Læs om bogudgivelsen her. Download rapporten her.

Værdibaseret planlægning

14. maj holdt Byens rum det 4. inspirationsmøde. Denne gang var emnet 'Værdibaseret planlægning - et nyt redskab i byplanlægningen?'. Læs mere her

Byens rum I

Antologien "Byens rum I: Det fremmede i det kendte" kan købes

hos Arkitekturforlaget gilberthansen@b-arki.dk

 

Kommunens bedste byrum

Se forskellige danske kommuners egne bud på et godt byrum her

 

 

 
Juul | Frost
Forskning + Kommunikation
Refshalevej 147

1432 København K
T: +45 32 95 95 78
E: byensrum@juulfrost.dk

 

Byens Rum som Udviklingsstrategi

I perioden 2007–2010 var det Realdania finansierede udviklingsprojekt “Byens Rum som Udviklingsstrategi” forankret hos JUUL | FROST arkitekter. Projektet har bl.a. resulteret i bogudgivelserne Byens Rum I, I.5 og II og et etableret udvekslings- og vidensdelingsnetværk fører arbejdet videre.

'Byens Rum som Udviklingsstrategi' afdækker, hvordan strategier for byens rum kan fungere som katalysator for udviklingen af 'den gode by', det være sig socialt, kulturelt eller arkitektonisk. Projektet fokuserer både på teoretiske studier og metoders praktiske anvendelighed. Vi ser på byens rum som transformator for både økonomisk og kulturel forandring.

Dette website samler viden relateret til 'Byens Rum som Udviklingsstrategi'.

For mere information om JUUL | FROST arkitekter: WWW.JUULFROST.DK


FORSKNING+KOMMUNIKATION

Forskning og formidling af centrale spørgsmål inden for urbanitet og arkitektur er afdelingens primære opgaver.


Resultaterne fra FORSKNING+KOMMUNIKATION er i konstant udveksling med tegnestuens øvrige aktiviteter. Hermed sikres, at hele tegnestuen er opdateret med den nyeste viden indenfor byudvikling, byggeri og innovative koncepter. Det giver grundlag for nye tilgange til udvikling af masterplaner, bystrategier, byrum og bebyggelse.


Udover den eksterne formidling af tegnestuens aktiviteter står FORSKNING+KOMMUNIKATION ligeledes for tegnestuens interne videndeling og kommunikation.

 

 

 

ECP er patron for Byens rum

 

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk