FORSKNING+KOMMUNIKATION er tværfagligt forankret. Vi samarbejder med andre centre og institutioner, der arbejder med byrum og byudvikling. Netværket samler de byrumsrelaterede fagmiljøer i Danmark, men inddrager også andre discipliner, der kan give kreative indspark i byrumsdebatten.
Yderligere vil netværket omfatte enkeltpersoner fra andre forskningsmiljøer i Danmark, Norden og Europa.

Tænketanken medvirker til at kvalitetssikre projekt Byens rum som udviklingsstrategi ved at rådgive

om det faglige niveau, om mulige tematikker og om strategien for projektets forløb. S åledes bidrager tænketanken aktivt med at udvikle projektets idéer

og metoder.


Tænketankens medlemmer mødes ved workshop-lignede møder og diskuterer projektet fremdrift og indhold.

Medlemmerne er udpeget på baggrund af deres internationale anerkendelse og respekt for implementering af tværfaglighed. Derfor repræsenterer de en bred faglig palet og sikrer således en bred udbredelse af Byens rum som udviklingsstrategi.

Mats Olsson, arkitektrådgiver og tidligere stadsarkitekt i Malmø.

Peter Hanke, dirigent. Stifter af Exart Performances og tilknyttet Copenhagen Business School Center for Kunst og Lederskab.

Bert Mulder, lektor på Haag Universitet, leder af eSociety og medlem af European Cultural Parliament. Tidligere rådgiver for bl.a. den hollandske regering.

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk