Nicolai Kulturcenter

Materialer

De oprindelige 5 bygninger fra forskellige tidsepoker.
Cortenstålsvæg.
Sort asfalt med hvide markeringer i termoplast og vejmaling.
Store træer og nyplantede træer.
Cirkler med græs.
Hvide møbler/legeredskaber.

Placering i byen
Kolding bymidte tæt ved Koldinghus, mellem Katrinegade, Skolegade og Blæsbjerggade.

Realisering

Resultat af konkurrence, 1. præmie 2003. Skolegården realiseret af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, bygningerne af Dorte Mandrup Arkitekter.

Økonomi
Restaurering, ombygning og indretning af de 5 gamle skolebygninger, samt retablering af den gamle skolegård. Anlægssum skolegården: 7 mio. kr.

Kolding Kommune: 40 mio. kr. og Realdania 30 mio. kr.


Vision og motivation
Sct. Nicolai skolekompleks fra 1850'erne er en sammenhængende reinkarnation af alt fra den gamle danske skole med gymnastiksale og skolegård. Den nye funktion med 5 kunsthuse giver mulighed for at se den fremtidige brug som en helt ny form for kreativt/dynamisk kulturcenter. Projektet opbygges om skolegården som et aktivt rum i en frejdigere version end den historiske skolegård; en gård, der danner baggrund for de forskellige huses programmer med film, litteratur, børnehus, kunsthåndværk og musik.
Skolegården er suppleret med aktivitets- og opholdsrum: Fortællingens have, Byhaven, Markedspladsen og Pladsen, som åbner op mod Katrinegade.

Skolegårdens skrånende terræn bibeholdes, og der udlægges et nyt afsluttende toplag af sort asfalt, hvorpå mønstre opstreges og tegnes med termoplast og vejmaling. Skolegården udformes på den måde som en stor hvid tegning på et nyt lag sort asfalt – som en ny tavle.

Projektudviklingen har været temabaseret og 5 forskellige brugergrupper har undervejs været med til at konkretisere både programlægningen samt en fremtidig plan for drift og vedligehold.

luk næste
© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk