FORSKNING+KOMMUNIKATION er tværfagligt forankret. Vi samarbejder med andre centre og institutioner, der arbejder med byrum og byudvikling. Netværket samler de byrumsrelaterede fagmiljøer i Danmark, men inddrager også andre discipliner, der kan give kreative indspark i byrumsdebatten.
Yderligere vil netværket omfatte enkeltpersoner fra andre forskningsmiljøer i Danmark, Norden og Europa.

AEDES LAND Forum für Landschaft und urbanen Raum

Aedes Land vil i løbet af de næste par år arrangere en række internationale udstillinger og seminarer, hvis internationale netværk bliver en vigtig del af projektet. Direktør Kristin Feireiss er desuden medlem af ECP.

www.aedes-arc.de

 

Bygningskultur Danmark

Bygningskultur Danmark er national viden-, rådgivnings-, og interesseorganisation for bygningskulturen, der arbejder politisk, fagligt og kommercielt for at kvalificere bevaring og udvikling af dansk bygningskultur.

www.bygningskultur.dk

 

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole er en uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, som har til mission at sikre dansk designs internationale position, fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne og være med til at sætte internationale standarder for designuddannelse og designforskning. Troels Degn Johansson er lektor på Danmarks Designskole.

www.dkds.dk

 

Det mangfoldige byrum v/ Henrik Harder

Menneskelige aktiviteter i det fysiske og virtuelle rum er de væsentligste og afgørende drivkræfter i det fremtidige diversificerede byliv. Vi analyserer denne menneskelige adfærd og disse aktiviteter i fysiske og virtuelle miljøer i tid og rum.

www.detmangfoldigebyrum.dk

 

European Cultural Parliament
European Cultural Parliament (ECP) er et forum for europæiske kulturpersonligheder og arbejder for at styrke kulturelle initiativer. Helle Juul er udpeget som dansk medlem. ECP optræder som protektor for Byens rum som udviklingsstrategi.
www.kulturparlament.com

 

Københavns Internationale Teater

Københavns Internationale Teater blev stiftet i 1979 som en kulturel non-profit organisation med Trevor Davies som kunstnerisk leder. Juul | Frost Arkitekter er partnere i Lys & Lyd-projektet, som KIT er sekretariat for.

www.kit.dk

 

Malmö Högskola
Kultur och samhälle-afdelingen er ledet af Mats Olsson, tidligere stadsbyggnadsdirektør i Malmø. Mats Olsson er udpeget til tænketanken for Byens rum som udviklingsstrategi.

www.mah.se

 

Nordic City Network
Nordic City Network er et samarbejde og en tænketank for en række nordiske byer. Medlemmerne tæller regionale og kommunale planlæggere, der har interesse i at udvikle de nordiske byer til at være attraktive og konkurrencedygtige videnbyer.
www.nordiccitynetwork.com

 

Plan09

Plan09 et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet. Formålet med Plan 09 er at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Sigtet er at skabe optimale rammer for udviklingen af livskvalitet gennem det bebyggede miljø til gavn for alle borgere i Danmark. Byens rum deltager i Plan09's Byomdannelsesnetværk.

www.plan09.dk

 

Realdania

Realdanias mission er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, til gavn for almenvellet. Byens rum som udviklingsstrategi er finansieret af Reladania.

www.realdania.dk

 

Roskilde Universitet, Center for bystudier
Center for Bystudier er et netværksorienteret forsknings- og uddannelsescenter, som har til formål at fremme fagoverskridende byforskning og gøre det til en central dimension i det moderne, globaliserede samfund. John Pløger er lektor på Roskilde Universitet.
www.bystudier.ruc.dk

 

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Universitets- og Bygningsstyrelsen er oprettet for at skabe spændende og attraktive uddannelses- og forskningsmiljøer gennem optimale organisatoriske, juridiske, fysiske og økonomiske rammer. Målsætningen med disse rammer er, at Danmark har universiteter i verdensklasse. Fremtidens Campus er udarbejdet i samarbejde med UBST.

www.ubst.dk

 
© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk