Odense Havneplads

Materialer
Et landskab i træ lægges ud på et betondæk, der skjuler en parkeringskælder. Betondækket et råt og statisk – her udfolder man sig. Trædækket er varmt og dynamisk – her opholder man sig. Trædækket binder hele havnerummet sammen på tværs fra bygningernes facader og helt ud i vandet.

Realisering
Konkurrence udskrevet af Odense kommune, vundet september 2004 af Henning Larsens Tegnestue i samarbejde med Schønherr Landskab, Rambøll og KPC Byg.

Vision og motivation
Havnepladsen er det centrale offentlige rum i den nye bydel på havnen samt Odenses største plads, og skal som sådan være med til at trække livet i byen ned til de gamle havneområder.

Havnepladsen er Odenses nye offentlige plads, hvor mange aktiviteter kan ske; Markeder, teater, koncerter, dans, rulleskøjteløb, basketball, hockey, caféliv og leg.

Pladsen er scenen. En flade, der åbner sig for udfoldelse. Pladsen skal i sin udformning understøtte denne multifunktionalitet. Udformningen er enkel; en flade der kommunikerer en fleksibel anvendelse.


luk næste
© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk