Vejleåparken

Materialer
Granit, beton, træer og græs


Placering i byen
Vejleåparken er centralt placeret i Ishøj

Realisering
Baggrund: Konkurrence
Bygherre: AAB
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsted

Vision og motivation
Pladsens markante kurvede formgivning er dannet efter dens centrale og samlende placering som mødested og knudepunkt.


Materialevalg er tematiseret i forhold til farver. Pladsens belægning er holdt i en mørk farvenuance, så den bliver en kontrast til birketræernes lyse træstammer. Kanter, opbindingsstokke og lamper er sorte. Fladen er afgrænset af små grønne græsbakker, som også ”bølger” over eksisterende betonstøttemure. Bakkerne er suppleret med birkelunde af Papirbirk, som har en rødlig bark. Der er desuden ”drysset” røde opbindingsstokke og granitfliser udover anlægget.

Græsbakker og træer er disponeret så pladsen fremstår let og luftig med stort gennemsyn. Belægningsfladens fangarme til omgivelserne er centreret fra en skålfom, med en slyngende åben vandrende. De omkransende kantsten er vandrette for at forstærke skålformen.

Bornholmske granitblokke er ”vandret” over pladsen. Stenene ligger halvt begravede i belægninger og græsbakker, dels som sidemulighed, men også til stor glæde for bebyggelsens mange børn.


luk næste
© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk