Slotsbryggen

Materialer
Bolværker er opbygget af hårdt træ.
Forsænkede bådebroer er udført i træ.
Kaj- og opholdsarealer er belagt med ’Marius Pedersen’ belægning, asfalt, granit m.v.


Realisering
Oplæg til byrummet indgik i en helhedsplan, der er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard.


Vision og motivation
Slotsbryggen udgør et nyt byomdannelsesområde i Nykøbing Falster, hvor der er etableret en indre havnekanal ved Tingsted Ås udløb i Guldborgsund. Kanalanlægget er udført af Nykøbing Falster Kommune (nu Guldborgsund Kommune) med CASA Arkitekter som bygherrerådgiver, Hasløv & Kjærsgaard og Carl Bro som tekniske rådgivere og MPNyborg-Gruppen som totalentreprenør.


Slotsbryggen er planlagt på baggrund af borgerinitiativer med forslag til frilægning af Tingsted Å og udarbejdelse af forslag til helhedsplan.

Byrummet er gennemført 2003-2007 med etablering af det indre kanalhavneanlæg med omgivende bymiljø med cykelstier, hængebro, trapper, bådebroer, byinventar m.v.
Kanalanlægget med kajer, bro, fortove, stier, trapper, bådebroer, byinventar m.v. er finansieret ved økonomisk deltagelse fra bygherre, støtte fra EU’s mål2 midler og provenu fra grundsalg.

Slotsbryggen udgør et veldefineret byrum, hvor bydelens nye bygninger i 3-6 etager og ombyggede oprindelige bebyggelser danner rammen om et intimt havnemiljø, hvor cyklende, gående, hundeluftere, cafegæster, biografgængere og fritidssejlere mødes i et byrum med bevægelse og til plads til ophold.


luk næste
© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk