Mølleparken og Århus Å

Materialer
Granit i forskellig farve, størrelse og form. Langs Åen er der arbejdet med farveskift og i Mølleparken er der arbejdet med forskellige mønstre. Platform: Azobé, med lys indbygget i øverste trin.
Park: Standerlamper, græsarealer, gamle træer bevaret mod øst. Mod vest nye rækker af kirsebærtræer. Bænke i cortenstål og granit.
Åen: Standerlamper i naturlig ganglinie. Markeringslys langs åkant, nye piletræer på begge sider af åen, bunddække af vedbend og vildvin. Bænke: Teak.

Placering i byen
Århus Midtby langs Århus Å, ved Hovedbiblioteket

Realisering
Mølleparken:
Bygherre: Natur og Miljø, Århus Kommune.
Anlægsgartner: Erik Fugl.
Ingeniør: Alectia.

Århus Å:
Bygherre: Byarkitektur, Århus Kommune.

Belægning: Birk Nielsens Tegnestue
Anlæg: E. Pihl & søn.

Vision og motivation
Forslaget til helhedsplan tager afsæt i ønsket om at sikre åen et let aflæseligt forløb gennem byen. Åen skal i højere grad end i dag fremstå som en synlig og let tilgængelig blågrøn nerve, der knytter en sammenhæng mellem byen og landet. Kontakten til vandet bearbejdes.

Yderpunkterne er Immervad, hvor åens kanter er meget bymæssige, og udmundingen i Brabrand Sø, hvor åen er naturaliseret. Helhedsplanen skal understøtte oplevelse og brug af eksisterende og nye kvaliteter og funktioner langs åen.
Området mellem Møllegade og parken ved Århus Bymuseum ligger midt i spændingsfeltet mellem by og land, hvorfor vi på strækningen vil naturalisere det grønne, jo tættere åen kommer på Bymuseet.

luk næste
© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 København K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk