FORSKNING + KOMMUNIKATION er stærkt formidlingsorienteret og omsætter vores viden til artikler og i konkrete rådgivningsopgaver. Vi arrangerer og deltager løbende i workshops, konferencer og seminarer med relation til byens rum og dens brug.

Med afsæt i Byens rum tilbyder JUUL | FROST Arkitekter en række rådgivningsydelser. Fælles for dem er en dialogbaseret tilgang, der inddrager interessenter i en frugtbar proces. Ambitionen er at yde en fagligt kompetent rådgivning, hvor alle interessenter tager ejerskab og får forståelse for det konkrete projekt.

Rådgivningsydelserne er fx:

- Byrumsanalyser

- Dialogbaserede udviklingsprocesser
- Diverse planlægningsopgaver

- Parallelopdrag og konkurrenceforløb

Læs mere her

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk