FORSKNING + KOMMUNIKATION er stærkt formidlingsorienteret og omsætter vores viden til artikler og i konkrete rådgivningsopgaver. Vi arrangerer og deltager løbende i workshops, konferencer og seminarer med relation til byens rum og dens brug.


Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede

Boglancering og nytårskur

28. januar 2010 udkom Byens rum 2- det kendte i det fremmede. Bogen er den seneste udgivelse under Byens rum som udviklingsstrategi og stiller skarpt på, hvordan tværfagligt baserede byrumsstrategier kan fremtidssikre byens rum og generere byliv.

Helle Juul fortalte om indholdet af Byens rum 2, hvorefter akademisk partner på Byens rum som udviklingsstrategi, Lektor på RUC, John Pløger, talte om hvorvidt livet altid søger en plan. Peter Hanke talte henholdsvis om polyfonien i byens rum og palimpset-teknikken som et redskab til at transformation af kulturarvsområder, mens Mats Olsson talte om tranfomationsprocesser.

Se Helle Juuls oplæg her.

Se John Pløgers oplæg her.

Læs pressemeddelelsen for Byens rum 2 her.
Byens rum 2
© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk