FORSKNING + KOMMUNIKATION er stærkt formidlingsorienteret og omsætter vores viden til artikler og i konkrete rådgivningsopgaver. Vi arrangerer og deltager løbende i workshops, konferencer og seminarer med relation til byens rum og dens brug.Byens rum 1,5 er en digital artikelsamling, der er ment som et intermezzo mellem de trykte publikationer Byens rum 1: Det fremmede i kendte og Byens rum 2, der forventes udgivet i sensommeren 2009.

Byens rum 1,5 består af 5 artikler, der fokuserer på hvordan forskellige typer byrum påvirker det sociale felt:

David Pinder & John Pløger: Hverdagslivets magi, kunst og planlægning. Handler situationisternes ønske om at opgradere ’det banale hverdagsliv’.

Maria Hellström Reimer: Den avvikande allmänningen. Analyserer Christiania som et eksempel på de fælles pladser store sociale, politiske og identitetsskabende betydning.

Peter Hemmersam: Detailhandelens rolle i fornyelsen af midtbyen. Argumenterer for hvordan konsum-steder oftest bliver planlagt uden relation til omgivelserne.

Birgitte Mazanti: Forståelsen af stedet – stedstilhørighed og stedtilknytning. Beskæftiger sig med relationen mellem livsformning og bosted

Malene Freudendal-Pedersen: Mobilitet og byrum. Beskæftiger sig med mobilitet som en del af vores livsformning og kropslige erfaring.

© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk